Буда Медицина

Сърцето на тибетската медицина

Тя се използва не само за профилактика и лечение на множество заболявания, но и за стабилизиране на екологичната система и предотвратяване на природни бедствия. Буда Медицина е сърцето на тибетската медицина – тя се използва не само за профилактика и лечение на множество заболявания, но и за стабилизиране на екологичната система и предотвратяване на природни бедствия. Буда на Медицината (Менла на тибетски „върховният лечител“) представлява лечебната сила на просветлените същества (Буди). Всички тибетски лекари използват енергията на Буда медицина по време на своята практика. Тибетската практика на алтруистичната любов и състрадание се развива в инструмент за премахване на болести, причинени най-вече от невежество (непознаването на природни и духовни закони). Тази традиция е цялостен интегрален подход за изцеление на личното и всеобщото страдание. Значението на Буда на медицината като върховен лечител в тибетската медицина за освобождаване на индивида от страданието е ярка демонстрация на мистичните елементи, които са неизменна част от лечителската традиция.