Ритрийт Лозенец – Свещени места в Странджа планина

Въздействие с енергия Вихриом – България Вихриом е нова универсална енергийна система за изцеление, подмладяване, изчистване на отрицателни енергийни въздействия и защита от тях на всички нива. Системата е получена от Христо Денев по време на медитация и е развита Виж още ..

Изследване на Енергийното Въздействие с методика „Вихриом“

Въздействие с енергия Вихриом – България Вихриом е нова универсална енергийна система за изцеление, подмладяване, изчистване на отрицателни енергийни въздействия и защита от тях на всички нива. Системата е получена от Христо Денев по време на медитация и е развита Виж още ..

[28.04 – 01.05] Център Вихриом България – Обучение

Въздействие с енергия Вихриом – България Вихриом е нова универсална енергийна система за изцеление, подмладяване, изчистване на отрицателни енергийни въздействия и защита от тях на всички нива. Системата е получена от Христо Денев по време на медитация и е развита Виж още ..

[10.06 – 11.06] Семинар в гр. Тетевен

Въздействие с енергия Вихриом – България Вихриом е нова универсална енергийна система за изцеление, подмладяване, изчистване на отрицателни енергийни въздействия и защита от тях на всички нива. Системата е получена от Христо Денев по време на медитация и е развита Виж още ..

Семинар в гр. Бургас

Лечение с енергия Вихриом – България Вихриом е нова универсална енергийна система за изцеление, подмладяване, изчистване на отрицателни енергийни въздействия и защита от тях на всички нива. Системата е получена от Христо Денев по време на медитация и е развита Виж още ..

Двудневна екскурзия до Glastonbury

Лечение с енергия Вихриом – България Вихриом е нова универсална енергийна система за изцеление, подмладяване, изчистване на отрицателни енергийни въздействия и защита от тях на всички нива. Системата е получена от Христо Денев по време на медитация и е развита Виж още ..

КОРОНЕН АНАЛИЗ

Лечение с енергия Вихриом – България Вихриом е нова универсална енергийна система за изцеление, подмладяване, изчистване на отрицателни енергийни въздействия и защита от тях на всички нива. Системата е получена от Христо Денев по време на медитация и е развита Виж още ..