Омни система

Енергийната система, предадена чрез д-р Самир Кале

През 1995 г. по време на дълбока медитация пред Гранд Мастер д-р Самир Кале се явил Сатя Сай Баба и му предложил да стане негов ученик и да разпространява и нови системи на Рейки.

На 7 април 1997 г. пак по време на медитация той предал на д-р Самир Кале новата Омни система за лечение, а през 1999г. – нейната втора фаза – Омни Сутра. Това са нови, усъвършенствани от Сатя Сай Баба системи. Като просветлен учител той е прозрял възможностите за усилване на енергията при процеса на лечение, което пък води до съкращаване на времето за един сеанс.Например, докато сеанс в класическо Рейки трае от половин до един час, при Омни той се съкращава до около десетина минути. Специфичността и уникалността на Омни е, че се работи комбинирано с Ян и Ин енергиите (космическата и земната енергия).

При посвещението се прави настройка на всички чакри – и горните, и долните.Така се борави балансирано с двете енергии и се постига бърз лечебен ефект на всички нива – физическо, емоционално, умствено, аурично, духовно и кармично. Още в първата степен на Омни се дават пет символа за работа, с които да се овладее тази силна енергия и да може да се изпраща навсякъде и на разстояние.Енергията на Омни тече между Ин и Ян енергиите като едновременно може да създава усещане за затопляне и охлаждане на отделни части на тялото. В 4-тата  системата Ин и Ян се свързват с Тантра – енергията и работят в синхрон. Омни системата е разпределена  в  5 системи и се разпространява в целия свят.

 

Омни

Енергийната система, предадена чрез д-р Самир Кале

Това е изключително мощна система за хармонизиране на жизнените енергии, която предоставя възможност за интензивно лечение без странични ефекти и с много малък разход на време – около 15 мин за сеанс. При посвещение в Омни се настройват всички енергийни центрове. Шри Шив Сай е дал необходимите знания за лечение на всички нива – физическо, умствено, психологическо, емоционално, духовно и кармично. Както и в другите системи, медиаторът се явява посредник – въздействието се извършва от Божествената сила Шри Шив Сай. В първа степен се усвоява работата върху себе си и с партньор, а във втора – работата от разстояние и за разрешаване на конкретни ситуации. Системата Омни включва общо 11 символа – 5 в първа и 6 във втора степен. Характерното при нея е, че се използват интензивно и космическата енергия (Ян) и земната енергия (Ин). Балансираната работа с двете енергии дава много по-добри резултати.

Омни сутра

Втората фаза на Омни лечението, която е и значително по - мощна от Омни

Достъпна е за широк кръг от хора от 11 юли 1999. При Омни акцентът е върху Ян или космичната енергия, докато при Омни Сутра е по-важна земната Ин енергия. Двете системи имат символи и мантри за канализиране на енергията за работа на физическо, умствено, емоционално, психологическо, духовно, кармично и аурично ниво. При Омни системата енергията тече надолу, докато при Омни Сутра е обратното – потока на Ин енергията е по-силен, в посока нагоре. Основните характеристики на тази система са повече енергия, по-успешно лечение и по-малко усложнения при лечението.Тя се изучава в първа, втора и трета степен (master healer). При Омни Сутра се работи с много мощни енергии. Обръща се специално внимание на хора със заболявания на сърцето и централната нервна система.

Омни Сай Сутра

Подобна на Омни Сутра, но много по-мощна и лесна

Tази нова система също помага за изчистване на отрицателните влияния (и състояния) на кармично и аурично ниво. В тази система също преобладава Ин енергията, но тя много бързо се балансира с Ян енергията и работи по-бързо от Омни Сутра. При нея не се използват символи, а само мантри. Ще откриете, че тази система е много удобна и мощна. Тя работи бързо и изчиства негативните състояния на всички нива.

Омни Ануграха

Самата дума „ануграх“ означава krupa, т.е. „благословия“ от Шивананда.

Омни Ануграха е разработена посредством водачеството и посланията на Шри Шив Сай във физическата форма на Шри Сатя Сай, изпратени направо до Шивананда. Шивананда е духовното име на д-р Самир Кале. Подобно на Омни Сай Сутра тя може да чисти всякакви негативности, дори на кармично и аурично ниво, но при нея се работи с по-мощна енергия и с по-голяма лекота. Може да се използва и за лечение, за изчистване на негативни енергии и за благосъстояние. Тук енергиите ян, ин и тантра работят в синхрон и не се използват символи. В Ануграха 1 ниво се използват 2 мантри ще усетите бърза и мощна енергия да обгръща тялото ви, да пълни чакрите ви. Сеанса трае около 10 минути. Предназначена е предимно за работа на духовно и кармично ниво, както и за балансиране и пречистване на аурата ,премахване на отрицателни енергии и за подобряване на финансовите ви възможности и благосъстояние. В Ануграха 2 ниво се работи само с една мантра.Потока от енергия навлиза мигновенно и светкавично. Сеанса продължава 3 минути,а енергията въздейства в продължение на 72 часа. Затова е възможно в първите часове да не се почуства. Тя е многократно по силна от Ануграха 1 и се използва за изчистване,изцеление и благоденствие.