Рейки

Изкуството да лекуваш с полагане на ръце, познато още от дълбока древност.

РЕЙКИ  – Изкуството да лекуваш с полагане на ръце е познато още от дълбока древност.
Хората го правят от зората на човечеството. Това е един природен инстинкт – да положиш ръце върху болното място, върху някой, който не се чувства добре. Когато дете се нарани, често майката полага ръце на нараненото място.
Човешкото докосване носи лечебна сила и любов.
Енергията, която се отдава по този начин, ни е известна с много имена. В Китай тя е “чи”, за индийците е “прана”, в Япония я наричат Kи.
Рейки е и система за енергийно лечение и просветление, която ни позволява по един безлекарствен и природосъобразен начин да лекуваме себе си и хората около нас. Една древна и проста система за лечение чрез полагане на ръце. Това е нещо, което всеки може лесно да научи и използва. Необходимо е само желание, след което остава да се получи инициация от легитимен Рейки учител (мастер).
Рейки е енергията на баланса и хармонията и здравето.
Рейки (както и всяка друга енергийна система за лечение) работи на всички нива: физическо, емоционало, ментално и духовно. Всички нива са изобразени в схемата по долу:

Изчиства тялото от “негативните” натрупвания и го зарежда с нова енергия.
Рейки действа благотворно и ускорява възстановяването, например след нараняване; понижава кръвното налягане; намалява или отстранява стреса и всички негови последствия, работи успешно за контрол над болката – всичко това се явява резултат на стимулираните естествените оздравителни способности на организма.
Рейки не е религия, нито е свързано с Ню Ейдж практиките. Практикуват го християни, будисти, шинтоисти, мюсюлмани, защото то е духовна и лечебна практика, работеща за най- висше човешко и вселенско благо.
В превод Рейки представлява два японски йероглифа Рей и Ки, където Рей е вселенски, божествен и Ки е енергия, дух, сила на живота. Двата йероглифа, взети заедно, означават и просветление – сливането на Универсалната енергия и индивида.
Енергията Рейки лекува човека цялостно. Например, ако се лекува мигрена, Рейки може да повлияе на други органи и равнища, макар ръцете на лечителя да са върху болното място.
Рейки е най-широко разпространената форма на енергийно лечение, чрез непосредствено прилагане на енергията, през ръцете на лечителя, който е само “канал” за фината енергия Рейки
Има едно идеално състояние, което е присъщо за всеки един от нас, което е най-висшето изражение на самия него – това става с помощта на Рейки.

          
Рейки работи, като дава на човек достатъчно енергия, за да направи крачка нагоре, за да види нещата и да има кураж вяра и желание да ги преодолее.Свързване с Рейки енергията – Духовна инициация или упълномощаване
Телата на всички хора са изпълнени с енергията на жизнената сила Ки /Чи, Ци или Прана/. Нейното количество е пряко свързано с качеството на нашето здраве. Същевременно не само хората имат енергийни тела. Всички животни, птици, риби, насекоми, растения, както и неживата природа – скали, кристали, минерали, вода, имат доловима аура.
Разликата между Ки /енергията на жизнената сила/ и Рейки /духовната енергия или универсалната енергия на жизнената сила/ е:
– Ки е енергията, която ни заобикаля и прониква всичко
– Рейки е специфичен обхват или честота на енергията за лечение и самолечение, която работи в хармония с Ки, но е с по – висша вибрация. Рейки идва директно от източника – Бог, Създателя – и се направлява от този Висш Интелект за лечение на всичко, независимо дали е одушевено, или неодушевено.
За разлика от Ки, която присъства навсякъде и във всичко, Рейки енергията не протича автоматично през всеки още от раждането. Тя протича само през тези, които са настроени на тази честота на вибрация. Това настройване или духовно упълномощаване, е пътят по който лечебната способност на Рейки се предава от Рейки Мастера на ученика в една свещена церемония, която е основната част от Рейки курса.
В Усуи Рейки има няколко духовни упълномощавания, които се предават между различните нива, така че ученикът да има време да привикне към съответните енергийни нива. Обикновено наричаме тези свещени церемонии посвещения или настройки, тъй като те „посвещават” ученика в един нов живот с Рейки и го „настройват” /хармонизират/ към уникалните вибрации на духовната и целебна енергия Рейки.
Настройката отваря енергиен канал в ученика, през който Рейки енергията може да протича от Източника, през енергийното тяло на ученика – през теменната, третото око, гърлената и сърдечната чакри – и навън през ръцете му.
Щом учениците получат настройката, те получават достъп до лечебната енергия Рейки, за да я използват за себе си или върху другите. Те ще продължат да го правят до края на живота си, защото тази целебна енергия идва през Висшия Аз, канализирана от неизчерпаем източник – Бог/Създателят/Всичко, което Е/ Вселената – винаги, когато поискаме.
Това „мигновено” придобиване на лебна енергия е едно от нещата, които правят Рейки уникална, но в същото време и доста неразбираема за западния ум. Ние не сме свикнали да получаваме без усилие нещо, толкова ценно, докато на Изток подобен род упълномощавания са редовна практика за предаване на мъдрост, познание, енергия.
Въпреки че Рейки се корени в източните духовни практики, тя не е религия. Затова може да бъде достъпна за всеки, независимо от личните му вярвания. Същевременно Рейки не разчита на интелектуалните способности или нивото на духовно развитие на индивида. Затова хора от всички възрасти и обществени слоеве могат да придобият способността да канализират лечебната енергия Рейки лесно и просто, като се запишат на курс по Рейки Първо ниво и приемат настройката. Не се изискват никакви специални знания и умения, така че Рейки е един много достъпен начин да се научите да помагате на себе си и на другите.